Vi får besked om att det kommit in en överklagan på detaljplanen från Ornitologiska klubben i Örebro. De har överklagat Örebro kommuns detaljplan för Munkatorp (platsen för Elektroskandias tilltänka etablering). Överklagan kommer nu att behandlas av...