Tag Archives: hinderljus

Hinderljus med LED, ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter

Klippt från
TSFS 2010:155, 24 §
När hinderljusen utgörs av LED ljus ska dessa förutom synligt ljus även utstråla IR-ljus inom ett våglängdsområde som är synligt för piloter som använder utrustning för mörkerseende (NVD). IR-ljuset ska lysa kontinuerligt om det synliga hinderljuset lyser med fast sken. I annat fall ska IR-ljuset blinka med samma frekvens som det synliga hinderljuset.
Befintliga hinderljus av LED-typ, som saknar IR-ljuskomponent, ska vid förnyelse, byte eller reparation ersättas med en anordning som uppfyller kraven. (TSFS 2016:95)

Till katalog

Till Transportstyrelsen

Hinderljus, lågintensivt med LED

Lågintensivt Hinderljus skall monteras på byggnader, master, kranar, konstruktioner som mäter 45 meter över marken eller mer.

Detta gäller även tillfälliga konstruktioner.

Klicka här för mer info