Multifix Fire – när brandskydd har högsta prioritet

Brandklassningens svaga punkt är ofta dosan. Brinner det så strömmar rök och syre genom hålet, vilket ökar eldens kraft.

Multifix Fire från Schneider Electric är ett komplett system av dosor för montage direkt i brandklassade väggar/tak utan extra anpassningar.

Den har en patenterad brandplatta som expanderar vid brand och isolerar mot brandhärden, så att vägg och tak automatiskt återställs till ursprunglig brandklassning.

Multifix Fire dosorna är brandklassade enligt SINTEF 050-0204, typgodkända för väggar (EI30, EI60 och EI90) och tak (EI30 och EI60).

Produkter

dosor

Apparatdosa E14 213 92, Apparatdosa dubbel  E14 213 94, Takdosa E14 213 96, Kopplingsdosa E14 213 97

För komplett sortiment se leverantörens hemsida:

Snabbt och enkelt montage i brandklassade väggar och tak

Multifix Fire apparatdosor/kopplingsdosor är godkända för installationer i brandklassade väggar och godkända enligt EI30, EI60 samt EI90. Multifix Fire takdosor är godkända för montage i brandklassade tak och godkända för EI30 samt EI 60.

bild2

Montage av Multifix Fire dosor i brandklassad regelvägg EI60

Montage i väggar

  • Dosor med brandskyddsplatta kan monteras antingen med regelfäste eller med skivfästen för 70 mm regel, 95 mm regel eller 120 regel mellan motstående skivor.
  • Dosor monterade på ömse sidor av väggen ska placeras med minst 200 mm inbördes avstånd.
  • Håltagning för apparatdosan/kopplingsdosan med c/c 60 mm får ej överstiga 74 mm och skall utföras med hålsåg, efterbearbetning av borrhålet är inte tillåtet.
  • Håltagning för kopplingsdosa med c/c 67 mm får ej överstiga 86 mm och skall utföras med hålsåg, efter- bearbetning av borrhålet är inte tillåtet. Centrering av apparatdosan/kopplingsdosan i borrhålet skall eftersträvas.

bild1

Dosa monterad i en EI60-vägg med skivfäste samt montage med regelfäste.

Montage i tak

  • Godkänt i alla förekommande bjälklagskonstruktioner där ytskiktet är utfört av brandklassifiserat material.
  • Håltagning för takdosan med upphängnings c/c 70 mm får ej överstiga 86 mm och skall utföras med hålsåg, efterbearbetning av borrhålet är inte tillåtet.
  • Centrering av takdosan i borrhålet ska eftersträvas.

montage
Monterage av Multifix Fire takdosa med brandklass EI30.

Typgodkännandebevis

§  SINTEF nr 050-0204

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *