Unika kopplingsdosor

Elektroskandia lagerför två unika kopplingsdosor som används för larm- och passerinstallationer. Kopplingsdosorna är framtagna för att förenkla inkoppling och registrering med färre felkällor.

Kopplingsdosan TH-D24  (E50 130 05) är avsedd för dörrmiljöer. Dosan har en sektionsingång som tar emot ett antal detektorer vilka alla har sin unika plats. Larmdetektorerna kopplas in på vald ingång och därefter väljs önskat motståndsvärde. Utgången för ellås säkras av via en 2A glassäkring, vilket skyddar anläggningen i händelse av kortslutning i låset.
TH-D24 har en extra plint för övriga behov, liksom en sabotagekontakt mot locket och ett bort- rivningsskydd på bakkanten. Bortrivningsskyddet är valbart och kopplas enkelt bort via bygel.
TH-D24 är synnerligen enkel att koppla. Dosan minskar också felkällorna genom att var sak har sin plats. Varje skruv hanterar bara en kabel och problemen med glapp försvinner. Dosan är tidsbesparande eftersom det går fortare att koppla TH-D24 än vanliga dosor. Man vet var allt skall läggas in och inga motstånd behövs.
Kopplingsdosan har valbart motstånd: 2,2 kOhm och 1 kOhm.
Exempel på användningsområden: Bewator 2010 Omnis, Galaxy, RCO.

Kopplingsdosan TH-K24 (E50 130 06) har en specifik uppgift: att ansluta glasskross, magnetkontakter och andra larmdetektorer. Dosans sektionsingång har en färdig plats för dubbelbalanserade larmpunkter. Detektorerna kopplas in på den färdigbalanserade delen av dosan och därefter väljs önskat motståndsvärde. Angående slutmotstånd för glaskross seriekopplas slingan och avslutas på en given plats som har ett färdigt slutmotstånd. Detta motståndsvärde är valbart. Det kan också tas bort om sektionen ska löpa vidare till ytterligare en dosa.
TH-K24 har en extra plint för övriga behov, liksom en sabotagekontakt mot locket och ett bortrivningsskydd på bakkanten. Bortrivningsskyddet är valbart och kopplas enkelt bort via bygel.
TH-K24 är synnerligen enkel att koppla. Dosan minskar också felkällorna genom att var sak har sin plats, vilket i sin tur medverkar till att problemen med glapp försvinner. Dosan är tidsbesparande eftersom det går fortare att koppla TH-K24 än vanliga dosor. Man vet var allt skall läggas in och inga motstånd behövs. Valbart motstånd: 2,2 K Ohm och 1 K Ohm som dubbelbalansering, 10 K Ohm, 6,8 K Ohm eller 4 K Ohm som slutmotstånd för glaskross.
Exempel på användningsområde: Bewator 2010 Omnis, Galaxy, RCO eller andra fabrikat (motstånden kan väljas bort).

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *