Nya kodlås från ASSA

Kodlås 22CL är ett nytt kompakt kodlås med enkelt montage. Kodlåset ger möjlighet att styra tillträde till lokaler som inte kräver högsäkerhet. Exempel på sådana lokaler är omklädningsrum, interna förråd och entréer i flerbostadshus.
Kodlås 22CL ersätter de tidigare modellerna 190CL, 210CL och 220CL.

Kodlåset kan användas både inom- och utomhus och uppfyller kraven för IP54. Knapparna har en distinkt tryckkänsla och siffrorna är belysta med en blå ton.

En dörr med detta kodlås låses omedelbart då dörren stängs, om elslutbleck med kolvkontakt är anslutet. Detta möjliggörs tack vare den inbyggda nedbrytningsfunktionen till dörreläutgången.

22CL har även ett AUX-relä som kan väljas att styra en extra dörr med egen kod eller en gemensam kod för båda dörrarna.

Funktionen väljs enkelt vid programmering av koder, om koden ska tillhöra dörrutgången, till AUX-utgången eller om båda utgångarna ska påverkas av den valda koden.

AUX-utgången på 22CL kan även väljas att arbeta växlande av en bestämd kod. Denna växlingsfunktion till AUX-reläet kan användas för att med en vald kod ställa en dörr i olåst läge till dess koden åter slås.

22CL har även möjlighet att låta AUX-utgången väljas till att arbeta som överfallslarmsutgång. I det läget aktiveras AUX-reläet när man höjer den första siffran i koden och det vanliga dörreläet aktiveras samtidigt som ett larm kan sändas, exempelvis via en larmsändare.

Med 22CL kan du välj mellan 4- eller 6-siffrig passerkod. 22CL är lätt att programmera från knappsatsen. Kodminnet är helt oberoende av spänning, vilket möjliggör matning via kopplingsur.

Artiklar:
E58 761 24   Kodlås 22CL (svart) Läs mer här
E58 761 25   Kodlås 22CL (silver) Läs mer här

(Obs! Du måste vara inloggad på Elektroskandias hemsida för att kunna öppna länken.)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *